Člani NOSD

predsednica odbora

prim. Andreja TEKAUC GOLOB

dr. med, spec. pediatrinja, IBCLC

podpredsednica odbora

asist. Renata VETTORAZZI

dipl. m. s., univ. dipl. org., IBCLC

dr. Borut BRATANIČ

dr. med., spec. pediater, svetnik

asist. mag. Martin BIGEC

dr. med., spec. pediater

Andreja DOMJAN ARNŠEK

dr. med., spec. pediatrinja

dr. Rok KOSEM

dr. dent. med., spec. otr. in prev. zob.

Albina LINASI

dipl. babica, IBCLC 

Eva MACUN

dr. med., spec. gin. in porod.

Gordana NJENIĆ

mag. zdr. nege, dipl. m. s., babica

dr. Simona RAJTAR OSREDKAR

dr. med.

Marjeta RAK NAMESTNIK

mag. specialist lek. farm.

mag. Polonca TRUDEN DOBRIN

dr. med.

Polona GREIF

univ. dipl. soc. ped., ZDT

Tatjana PAVLIN

dr. med., spec. pediatrije, IBCLC

Evgen BENEDIKT

univ. dipl. inž. živ. tehnol.

Cvetka SKALE

dipl. m. s., univ. dipl. org., IBCLC

Marjeta ŽEFRAN DROLE

dr. med., spec. pediatrije

Danica ŽIVEC

mag. posl. ved