DOJENJE: DOBER TEMELJ ZA ŽIVLJENJE

Breastfeeding: Foundation of Life

X. MEDNARODNI SIMPOZIJ O DOJENJU IN LAKTACIJI

»9th International Symposium on Breastfeeding and Lactation«

28. – 29. september 2018, Splošna bolnišnica Celje
28th – 29th September 2018, General Hospital Celje

Vabimo vas na tradicionalni mednarodni simpozij o dojenju in laktaciji, ki bo potekal v petek in soboto, 28. in 29. septembra 2018 v Splošni bolnišnici Celje pod naslovom Svetovnega tedna dojenja »Dojenje: dober temelj za življenje«.

NAMEN IN CILJ SIMPOZIJA

Cilj strokovnega srečanja ob tednu dojenja v Sloveniji je aktivna izmenjava izkušenj o dojenju in materinemu mleku. Srečanje je namenjeno strokovnjakom različnih profilov, kot so: družinski zdravniki, pediatri, porodničarji, patronažne medicinske sestre, svetovalke za dojenje, zdravstveno osebje porodnišnic, pediatričnih oddelkov in ambulant ter drugih ustanov, kjer obravnavajo doječe matere in njihove otroke.

Organizatorji so povabili domače in inozemske strokovnjake, ki delujejo na področju dojenja in prehrane otrok. Predviden je tudi dodaten čas za čim bolj aktivno razpravo o predavanjih ter izmenjavo izkušenj o laktaciji in dojenju v različnih okoljih.

PROGRAM SIMPOZIJA

ORGANIZATORJI

Nacionalni odbor za spodbujanje dojenja pri Slovenski fundaciji za UNICEF
Društvo svetovalcev za laktacijo in dojenje Slovenije
Splošna bolnišnica Celje

KRAJ SREČANJA

Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje.

PRIJAVA

Prijavite se lahko do 20. 9. 2018 z izpolnitvijo prijavnice.

KOTIZACIJA

180,00 eur (DDV je vključen v ceno). Upokojenci in študentje imajo prost vstop. V kotizacijo je vključena pravica do udeležbe na predavanjih in v razpravah ter gradivo s povzetki predavanj.

LICENČNE TOČKE

Udeležba na strokovnem srečanju zagotavlja točke CERP ter licenčne točke pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije in pri Zdravniški zbornici Slovenije.