NOSD


Nacionalni odbor za spodbujanje dojenja (NOSD) je ekipa strokovnjakov s področja zdravstva, ki deluje pod okriljem Slovenske fundacije za UNICEF z namenom spodbujanja dojenja v slovenskem prostoru. Cilj dela je širiti znanje o dojenju in laktaciji med zdravstvenimi delavci in drugimi strokovnjaki, materami in širšo javnostjo, z željo povečati delež izključnega dojenja prvih 6 mesecev otrokovega življenja ter nadaljevanja dojenja do drugega leta otrokove starosti, kot svetujejo smernice Svetovne zdravstvene organizacije in UNICEF-a.

Člani odbora


 • prim. Andreja TEKAUC GOLOB, dr. med, spec. pediatrinja, IBCLC, predsednica odbora
 • asist. Renata VETTORAZZI, dipl. m. s., univ. dipl. org., IBCLC podpredsednica odbora
 • dr. Borut BRATANIČ, dr. med., spec. pediater, svetnik
 • asist. mag. Martin BIGEC, dr. med., spec. pediater
 • Andreja DOMJAN ARNŠEK, dr. med., spec. pediatrinja
 • dr. Rok KOSEM, dr. dent. med., spec. otr. in prev. zob.
 • Albina LINASI, dipl. babica
 • Eva MACUN, dr. med., spec. gin. in porod.
 • Gordana NJENIĆ, mag. zdr. nege, dipl. m. s., babica
 • dr. Simona RAJTAR OSREDKAR, dr. med.
 • Marjeta RAK NAMESTNIK, mag. specialist lek. farm.
 • mag. Polonca TRUDEN DOBRIN, dr. med.
 • Marjeta ŽEFRAN DROLE, dr. med., spec. pediatrinja, IBCLC
 • Danica ŽIVEC, mag. posl. ved

KONTAKT


Danica Živec


Slovenska fundacija za UNICEF

Transakcijski račun (IBAN): SI56 0201 3025 9875 526
BIC banke prejemnika: LJBASI2X
Identifikacijska številka za DDV: SI 34588728
Matična številka: 4036816000

Slovenska fundacija za UNICEF, ustanova, je vpisana v evidenco ustanov pri Ministrstvu za notranje zadeve pod zaporedno številko 0140-22/2011/5 z dne 14. 10. 2011.