Spoštovani!

Od 1. do 7. oktobra 2019 bomo v Sloveniji ponovno obeležili mednarodni TEDEN DOJENJA.

Ena izmed naših skupnih nalog je tudi promocija in spodbujanje dojenja. Ker je Teden dojenja idealen čas, da združimo moči in v tej smeri naredimo nekaj pozitivnega, vas vabimo k sodelovanju. Predlagamo vam, da v okviru svojih možnosti, pripravite določene aktivnosti za promocijo in varovanje dojenja.

Svetovna zveza za dojenje vsako leto določi moto tedna dojenja. Letos je poudarek na vidiku dojenja v smislu trajnostnega razvoja. In na osnovi tega je oblikovana tudi letošnja vodilna misel Svetovnega dneva dojenja, ki je hkrati tudi moto Svetovnega tedna dojena. Letošnji moto se glasi: »OPOLNOMOČIMO STARŠE – OMOGOČIMO DOJENJE«.

Društvo svetovalcev za laktacijo in dojenje Slovenije bo tudi letos v sodelovanju z Nacionalnim odborom za spodbujanje dojenja pri Unicef Slovenija pripravilo bilten Dojenje in koledar za leto 2019.

Materiale  lahko naročite na naslovih: cveta.skale@gmail.com  ali na danica.zivec@unicef.si.

Bilten boste prejeli konec meseca septembra, koledar bo na voljo na izobraževanjih, ki jih organizirata Društvo ali UNICEF.

Več informacij o Mednarodnem tednu dojenja na www.ilca.orgwww.waba.org.