SVETOVNI TEDEN DOJENJA

»Dojenje, temelj za življenje.«

Večina svetovnih držav v tednu 1. – 7. avgust obeležuje Svetovni teden dojenja, medtem ko v Evropi v tem času obeležimo Svetovni dan dojenja (2. avgust), Svetovni teden dojenja pa v prvem teden v oktobru.


Pri svetovnem dnevu in tednu dojenja gre za del aktivnosti svetovne zveze za podporo dojenju WABA (World Aliance for Breastfeeding Action), s katerimi se želi osvestiti družbo o pomenu dojenja. Ker je letos poudarek na pomenu dojenja z vidika razvojnih ciljev tisočletja, se vodilna misel svetovnega dneva glasi: ”Dojenje, temelj za življenje”.


Cilji letošnjih prizadevanj so: izboljšati zdravje mater in otrok; zagotoviti zdrav in enak začetek življenja vsem otrokom; z dojenjem preprečevati podhranjenost otrok povsod po svetu; zagotoviti varno prehranjevanje dojenčkov in otrok v času krize; vplivati na pojav revščine – dojenje ne stane nič; poudariti, da dojenje pomeni tudi zaščito okolja, predvsem vodnih virov ter zagotavljati okoljsko trajnost.


Navedeni cilji so povezani z naslednjimi prednostmi dojenja: izključno dojenje in nadaljevanje dojenja ob mešani hrani predstavlja optimalen način prehrane za otroka; dojenje ne obremenjuje družinskega proračuna; dojenje omogoča enak začetek življenja vsem, ne glede na spol, raso in narodno pripadnost (podpreti je potrebno tudi pravice žensk do dojenja); z dojenjem prejme otok optimalna hranila in tudi zaščitne dejavnike, kar pozitivno vpliva na njegovo zdravje in tudi na preživetje; dojenje je pomembno povezano z boljšim zdravjem mater (manj poporodnih krvavitev, osteoporoze, raka dojk in jajčnikov …); dojenje ima pozitivne učinke z vidika ekologije (ni odpadne embalaže, ne porablja se energija za proizvodnjo mlečnih formul, manj odpadkov v farmaciji …).


V letošnjem letu UNICEF in Svetovna zdravstvena organizacija posebej opozarjata na pomen dojenja v prvi uri po rojstvu. Po ocenah kar 78 milijonov novorojenčkov (ali 3 od 5) ni dojenih v prvi uri po rojstvu, kar prestavlja tveganje za bolezni ali celo smrt. Hkrati odlašanje z dojenjem pomeni manjše možnosti za vzpostavitev dojenja v prihodnosti, v najnovejšem poročilu Ujemi trenutek (Capture the Moment) ugotavljata UNICEF in SZO.


Nacionalni odbor za spodbujanje dojenja pri Slovenski fundaciji za UNICEF in Društvo svetovalcev za laktacijo in dojenje Slovenije imata na voljo gradiva, ki so vam lahko v pomoč, v kolikor bi želeli pripraviti ozaveščevalno akcijo na temo dojenja:

Materiale lahko naročite na naslovu danica.zivec@unicef.si ali na cveta.skale@gmail.com.


Več informacij o Mednarodnem tednu dojenja na www.ilca.orgwww.waba.org.